هر خانواده یک نخلستان تجاری

Fa | En | Ar

آخرین اخبار

1 / 4
تیم فوتبال
2 / 4
نخلستان پیارم
3 / 4
اسلاید سوم
4 / 4
اسلاید چهارم


چرا سرمایه گذاری در نخلستان تجاری

انسان همیشه در تفکری برای سرمایه گذاری بوده و خواهد بود و اکثر افراد جامعه در ذهن خود به دنبال کشف موقعیت های سرمایه گذاری با ریسک کم، مطمئن و تضمین شده و همزمان مسئولیت پایین و سود آوری بالا هستند. سوالی که از شما داریم این است که با مبلغ 200 میلیون تومان سرمایه چه سرمایه گذاری خوبی می توان انجام داد؟
آیا خرید یک ماشین معمولی؟ یا خرید ارز و طلا؟
سرمایه گذاری جزئی در املاک و مستغلات یا ورود به بازار بورس؟ قطعا برای ورود به هرکدام از حوزه های سرمایه گذاری نام برده شده باید تخصص و مهارت کافی داشته باشیم. نخلستان های پیارم ما در قطعات 2000 متر مربعی که شامل 40 سهم اصله نخل پیارم می باشد واگذار می شود که در دوجهت باعث افزایش رشد سرمایه گذاری و ایجاد درآمدزایی مادام العمر برای شما می گردد.

دانلود کاتالوگ نخلیران